Loading...

اهمیت تغذیه کودکان

اهمیت تغذیه کودکان
انتخاب مواد غذایی برای کودک از اهمییت بسیار بالایی برخوردار است اینکه والدین چه نوع مواد غذایی را در چه سنی به کودک بدهند تا در رشد اوبیشترین تاثیر را داشته باشد بزرگترین نگرانی والدین است

آیا مواد غذایی مناسب با سن کودک را می شناسیم. آیا از تاثیر انواع غذاها بر سلامت جسم و روان کودک خود آگاه هستیم. اغلب والدین از تاثیر مواد غذایی بر حالات روحی و رفتار فرزندان خود غافل هستند . خوردن غذاهایی با طبع سرد ویا استفاده از محرکها و مواد نگهدارنده ، رنگدانه ها،عدم انتخاب زمان مناسب غذاخوردن و عوامل دیگر که سبب اختلال در سیستم گوارش میشود بر حالات روحی و رفتار کودک نیز تاثیر دارد. بسیار مناسب خواهد بود که با پزشک تغذیه در این مورد مشورت کرده و به این موضوع اهمیت خاصی بدهیم .

استفاده از غذاهای گرم و یا سرد ، خوردن میوه و آب میوه طبیعی ، سبزیجات تازه ، لبنیات، زمان والبته به اندازه مناسب خوردن غذاها در ایجاد تعادل که همان سلامتی است مهم می باشد.

بازخوردها
    ارسال نظر