Loading...

ارتباط بدون خشونت

ارتباط بدون خشونت
ارتباط بدون خشونت راه مرتبط باقی ماندن با زیبایی خود و دیگران را به ما نشان می دهد، حتی وقتی آنها از ارتباط بدون خشونت استفاده نمی کنند.

ارتباط بدون خشونت راهی است برای حفظ لحظه به لحظه ی آگاهی مان هماهنگ با زیبایی درون خودمان و دیگران ، و پرهیز از چیزی که ممکن است به هر طریقی آگاهی مردم را نسبت به زیبایی شان مکدر کند.

ارتباط بدون خشونت راهی را به ما نشان می دهد تا بتوانیم بسیار صادق باشیم؛اما بدون هیچ انتقادی ،بدون هیچ اهانتی، بدون هیچ تحقیری و بدون هیچ درک روشنفکرانه ای، زیرا هرچه بیشتر از کلمات انتقادی استفاده کنیم برای کودکان ارتباط با زیبایی درونشان مشکلتر خواهد بود.

در بسیاری از کشورها ارتباط بدون خشونت " زبان زرافه " نام گرفته است. (مارشال رزنبرگ زرافه را به خاطر داشتن بزرگترین قلب در میان حیوانات خشکی، به عنوان نماد ارتباط بدون خشونت انتخاب کرده است )؛ زبانی که الهام بخش محبت و ارتباط های شادی بخش در تمام عرصه های زندگی است و بر ابراز احساسات و نیازها تاکید میکند.در مقابل زبان "شغال" به افکار و صحبت هایی اشاره دارد که ارتباط بدون خشونت نیست.

ارتباط بدون خشونت تمرین تشخیص "شغال ها" و دوستی با آنهاست ، تشخیص دوستی از طریق درک محبت آمیز و عادت های بدون قضاوت اخلاقی.

یک مثال از زبان شغالی: اگر من سریع صحبت کنم و شما نتوانید حرف های مرا دنبال کنید ( شما مشکل شنوایی دارید) و اگر شما سریع صحبت کنید و من نفهمم آن وقت چه ؟ (شما مشکل گفتاری دارید.) موضوع مهم اینجاست که ما به عنوان والدین و یا معلمان مدرسه و یا هر فردی در هر مکان اجتماعی، آیا با دیگران علی الخصوص کودکان با زبان زرافه صحبت میکنیم و یا با زبان شغال. به تاثیرات متضاد آن در آینده کودکان فکر کنیم. 

بازخوردها
    ارسال نظر
    (بعد از تائید مدیر منتشر خواهد شد)