Loading...

تجربه ها وپیشرفتها

تجربه ها وپیشرفتها
درجریان رشد کودک ایجاد فرصتها جهت کسب تجربه بسیار مهم بشمار میرود...

در جریان رشد کودک ایجادفرصتها جهت کسب تجربه بسیار مهم بشمار می رود ،والدین باید با شجاعت این فرصتها را در اختیار کودکان قرار دهند و از ترسهای بی مورد خودداری نمایند.

اغلب خود والدین با رفتارشان عدم اعتماد به نفس را در کودکان خود ایجاد می کنند و فرصت ایجاد تجربه برای کودکان را نمی دهند و در واقع ناخودآگاه ترس از تجربه را به مرور پرورش می دهند.

پیشنهاد می شود در این خصوص حتما با کارشناسان امور تربیتی مشورت نموده و روشهای مناسب را انتخاب و استفاده نمایند.

بازخوردها
    ارسال نظر